BACKSHOP

Voor Backshop heeft 360Fabriek 3D modellen gemaakt van een aantal van haar ergonomische computerproducten. Een deel van deze producten is door middel van photogrammetry gescand, hierbij zijn de textures fotorealistisch gemaakt en geïmplementeerd. Ook zijn enkele producten, gemodelleerd, hierbij is een animatie toegevoegd om te laten zien hoe het product werkt. Met deze modellen biedt Backshop haar klanten de kans om een product realistisch te bekijken en een beter beeld te krijgen van de werking.